Projecten

2018 Bewustwording milieuproblematiek

Onlangs tijdens werkzaamheden aangetroffen restanten van vervuiling in de Maas. Piepschuim, plastic, Pur, diverse kunstschuimproducten hout en kurk. Een voorbeeld dat de "Zero Garbage Overboard" policy nog niet volledig doorgedrongen is bij veel gebruikers van onze vaarwegen en drinkwaterbronnen.

overige projecten