Projecten

In opdracht van Ploegam BV, lodingne tbv sanering Dommel 

In opdracht van Smals Dredging, nauwkeurige voortgangscontrole lodenb, om zo exact mogelijk de bodem van de zandput af te werken, om het maximale rendement te realiseren.

In opdracht van Martens en van Oord, verdieping van de Maas tussen Gennep en Grave.

Ten gevolge van veel scheepsbewegingen en aanslibbing voldoet de bodemhoogte van de haven niet meer aan het gestelde profiel.
Smals bouwgrondstoffen B.V. saneert de havenbodem waarbij de slibvorming afgevoerd wordt, en de geërodeerde bodem en oevers hersteld worden volgens het normprofiel.

Ontwikkeling van een nieuwe 18 holes golfbaan, rondom en geïntegreerd met ontzanding "De Peelhorst" Milheeze-Bakel

In opdracht van AVG Milieutechniek Heijen BV, hebben wij gedurende 2 jaren van munitie-aanwezigheid verdachte lokaties gemarkeerd op het Spaarne.
Na het markeren van de lokatie's wordt er door een duikbedrijf op de tast gezocht of er in de modder/sliblaag metalen voorwerpen aanwezig zijn. Deze worden daarna gearchiveerd en geborgen.

Na de hoogwatersituatie's op de rivier de Maas in 1993 en 1995 hebben de gezamelijke overheden en waterbeheerders besloten om de waterkeringen van de steden Gennep, Venlo en Roermond op delta hoogte te brengen, en daarmee bescherming te bieden tegen toekomstige hoogwatersituaties op de rivier. Hiervoor zijn vele keermuren, damwanden dijken en kaden aangelegd in genoemde steden en hun omgeving.

Het Piroc en het Prinses Irenekamp wordt gesloopt. De gemeente Eindhoven heeft het gehele complex overgenomen van Defensie (KLu en KL) om geschikt te maken voor grootschalige woningbouw en bedrijventerreinen. De KL heeft in september het nieuwe OTC Rijden in gebruik genomen.

Op de parkeergarage van het Kennedy-center in Eindhoven is een decoratieve bedekking van stalen vlakken gerealiseerd door Stelcon. We hebben de bestaande vloeren en begrenzingen in 3d ingemeten.

Op het industrieterrein van Nutricia hebben wij gedurende enige weken een staande cylinder gevuld met vloeibare stikstof gemonitord, waarbij we een kanteling van enkele cm's hebben kunnen waarnemen.
Deze resultaten waren voor Nutricia aanleiding om, door Derks bouwbedrijf uit Cuijk (welke onze opdrachtgever was), de cylinder te voorzien van een nieuwe en zwaardere fundering.

Zuidbroek ligt ten noordoosten van Apeldoorn en grenst aan de A50, de Deventerstraat, bedrijvenpark Apeldoorn - Noord, de Oost Veluweweg en de wijk Zevenhuizen. Zuidbroek bestaat uit drie deelgebieden met in totaal ongeveer 3100 woningen. Het eerste deel van de wijk, ’t Mozaïek (± 1300 woningen), wordt nu gerealiseerd. Later worden ook Het Rooster (± 1200 woningen) en De Wellen (± 600 woningen) gebouwd.

overige projecten