Diensten

Slibdiktebepalingen

Bij waterbodemsaneringen is het gebruikelijk een nauwkeurige meting van bovenkant en onderkant van het aanwezige slib te bepalen. Afvoer en verwerking van slib is kostbaar. Het is daarom belangrijk een zo exact mogelijke bepaling te hebben van de te verwachten hoeveelheid. De slibmeting tot een waterdiepte van ca 3 a 4m voeren wij handmatig uit met volgens "De Unie van Waterschappen" voorgeschreven peilgereedschappen.